Vytyčení pozemku

30. březen 2015

Každý pozemek má své hranice, které jsou zaneseny v katastru nemovitostí. Je to důležité pro majitele pozemku, pro jeho sousedy a také pro případ prodeje pozemku. Hranice a velikost pozemku jsou vedle jeho charakteru a účelu rozhodujícím kritériem pro stanovení kupní ceny. Proto je důležité, aby hranice pozemku uvedené v katastru nemovitostí odpovídaly skutečnosti.

V praxi se stává, že v průběhu let dochází k různému posouvání, například v souvislosti se stavbou plotu, kácením porostů nebo jejich vysazováním a svévolným počínáním sousedů. Proto se vyplatí, pokud se rozhodnete k prodeji pozemku, pozvat geodety, aby znovu pozemek vytyčili. Jednoznačnost údajů o hranicích je v zájmu prodávajícího, ale zejména kupujícího, aby přesně věděl, co vlastně kupuje, kde jsou jasné hranice jím nabývaného vlastnictví a byly tak vyloučeny případné budoucí dohady.

Certifikace pozemkové držby

V souvislosti s vytyčováním pozemků se mluví o certifikaci pozemkové držby. V případě nejasností o hranicích pozemku nebo nedůvěry v údaje z katastru nemovitostí, se můžete obrátit na certifikační autoritu, kterou jsou firmy jako například CAKI v Praze. Provedou přesné zaměření a vydají vám certifikát pozemkové držby, který má větší váhu než katastr nemovitostí. Kromě toho se zabývají také zpracováním znaleckých posudků, geometrických plánů a vytyčováním hranic pozemků.

Co je vytyčení pozemku

Samotné vytyčení je zeměměřičským úkonem, při kterém geodeti vyznačí v terénu hranice parcely podle údajů uvedených v katastrálních mapách na příslušném katastrálním úřadu. Hranice se vymezí kamenným nebo plastovým mezníkem. Před zamýšlenou stavbou plotu se používá jeko dočasný bod dřevěný kolík. K vytyčení jsou pozváni všichni dotčení vlastníci. Důvodem k vytyčení může být prodej pozemku, spor se sousedem, stavba plotu nebo domu v blízkosti hranic pozemku. Pokud si chcete vytyčení objednat, musíte znát katastrální území, parcelní číslo a v případě vytyčování jen části parcely, tuto část specifikovat. Znalost těchto údajů celé jednání urychlí.

Příspěvek Vytyčení pozemku pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!