Pronajímáte byt? Zjistěte, jak je to s daněmi

15. září 2015

Koupě dalšího bytu může být výhodnou investicí do budoucna, ale i příjemným zdrojem finančních prostředků v případě jeho pronajímání. Byt lze ovšem nabýt nejen koupí, ale také zděděním nebo darováním. Vždy ovšem vlastníkovi pronajímaného bytu vznikne povinnost v podobě placení daní. Samozřejmě bude platit daň z nemovitosti, ale také daň z příjmu z pronájmu, která je však nižší než u daně z příjmu v zaměstnání nebo z podnikání.

Pojem pronájmu

Je zajímavé, že pojem „pronájem“ není žádným právním předpisem definován. Přesto se v praxi vžil a běžně se používá, dokonce i v zákoně o daních z příjmů, který ve svém paragrafu devět upravuje problematiku daně z příjmu z pronájmu. Odborný výklad zahrnuje pod pojem pronájem jednak vlastní nájem, dále osobu pronajímatele, který je vlastníkem (v tomto případě bytu) a osobu nájemce, který na základě nájemní smlouvy byt dočasně užívá, za což platí nájemné.

Úskalí pronájmu

Klid pronajímatele zajistí pouze bezproblémoví nájemníci. Pokud se je nepodaří sehnat, mohou nastat starosti s vymáháním nájemného, s údržbou a opravami bytu, problémy s vystěhováním nesolidních nájemců atd. K výpadku nájemného může dojít v případě vystěhování jednoho nájemce, kdy se po delší dobu nepodaří sehnat adekvátní náhradu. Pokud se tato doba protáhne na několik měsíců, je pronajímatel ve ztrátě, neboť po tuto dobu jej byt stojí nemalé náklady.

Zdanění příjmu z pronájmu

Pokud nejsou s pronájmem žádné zvláštní problémy, může být pro pronajímatele tento příjem velice atraktivní, zvláště když zdanění tohoto příjmu je poměrně nízké.

Výhodou je zejména fakt, že z příjmu z pronájmu se neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

Náklady lze uplatnit ve skutečné výši, nebo také paušálem ve výši 30%.

Příjmem se rozumí příjem ze zaměstnání nebo podnikání fyzické osoby. Je-li pronajímaný byt ve společném jmění manželů, nebo manželé pronajímají více nemovitostí, které jsou součástí SJM, nelze příjmy z pronájmů rozdělit mezi manžele, ale je nutno všechny příjmy z pronájmu zdanit pouze u jednoho z manželů.

Problematiku danění příjmu z pronájmu upravuje paragraf devět zákona o daních z příjmu.

Zde se dozvíte všechny potřebné informace, které vás ochrání před možným pochybením a případných problémů s finančním úřadem.

Příspěvek Pronajímáte byt? Zjistěte, jak je to s daněmi pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!