Proč je posudek soudního znalce u nemovitostí důležitý?

10. listopad 2015

Při nakládání s nemovitostí se zpravidla neobejdete bez znaleckého posudku. Ať už se jedná o prodej domu či rekreační chalupy, dědické řízení, darování nebo jiné úkony spojené s nemovitostí, budete muset vyhledat soudního znalce.

K tomu můžete využít buď internetové stránky komory soudních znalců, nebo hledat na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. V obou případech jsou zde seznamy všech registrovaných znalců, kteří jsou oprávněni k vyhotovení znaleckého posudku.

Zákonná úprava

Oproti minulosti došlo k podstatné změně, neboť dříve byl znalecký posudek stanovující cenu nemovitosti nutný při každém prodeji nemovitosti. Také při darování byl za určitých okolností nutný. Tato povinnost souvisela s daněmi, jelikož podle ceny uvedené ve znaleckém posudku byla určena výše daně z převodu nemovitosti, resp. darovací daň. Proto bylo nutno na katastr předložit kupní či darovací smlouvu ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno zaslal katastrální úřad finančnímu úřadu, který výši daně stanovil na základě ceny uvedené s posudku.

Podle nové právní úpravy, která v současnosti platí, může daň stanovit finanční úřad i bez znaleckého posudku. Nově se daň nazývá daní z nabytí nemovitosti.

Znalecký posudek, který určuje cenu nemovitosti, může vypracovat pouze soudní znalec v oboru ekonomika-ceny a odhady nemovitostí pak znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu. Podmínky jmenování znalce stanovuje zákon o znalcích a tlumočnících.

Jiné důvody pro vypracování posudku

Kromě převodu nemovitostí může být dalším možným důvodem například spor ohledně provedení prací při stavbě či rekonstrukci nemovitosti. V takových případech slouží znalecký posudek jako důkaz při soudním řízení. Při nejasnostech, či rozporech v tvrzení účastníků řízení, nechá soudce vypracovat znalecký posudek a ustanoví k tomuto úkonu odborníka podle příslušného oboru. U nemovitostí je to zpravidla stavebnictví. Znalec v posudku vyjádří svůj odborný názor a na základě tohoto stanoviska pak soud rozhodne o tom, kdo má ve sporu pravdu.

Příspěvek Proč je posudek soudního znalce u nemovitostí důležitý? pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!