Nemovitost a vysoké platby za energie: Jak odstoupit od smlouvy s dodavatelem

8. prosinec 2015

Ceny elektrického proudu a plynu se každým rokem mění a dodavatelů těchto energií je v současnosti velký počet. Samozřejmě se snaží ve vzájemném konkurenčním boji lákat nové zákazníky na různé výhody, od nižších cen až po nabídky bonusů.

Odběratelé jsou vystavováni i ataku podomních prodejců, kterému stále dost lidí podléhá. V kontextu s těmito fakty se nabízí otázka, zda lze dodavatele změnit. Odpověď zní ano, a v některých případech lze dokonce odstoupit od smlouvy bezplatně a uzavřít smlouvu s jiným dodavatelem. Skončit u svého dodavatele můžete vypovězením smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, kdy běží klasická tříměsíční výpovědní lhůta, nebo tak, že vyčkáte na vypršení doby určité. Při předčasném ukončení se zpravidla nevyhnete zaplacení vysokého poplatku. Ovšem jsou situace, kdy lze odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů, aniž byste museli platit sankce.

Kdy můžete odstoupit

Když váš dodavatel elektrického proudu nebo plynu oznámí zvýšení svých cen nebo změnu obchodních podmínek. V takovém případě můžete odstoupit od smlouvy bezplatně, ovšem jen ve lhůtě dané zákonem. Pokud obdržíte informaci od svého dodavatele alespoň 30 dní před účinností zamýšlené změny, pak musíte své odstoupení dodavateli odeslat nejpozději 10 dnů před zvýšením cen nebo změnou smluvních podmínek. Kdyby dodavatel zapomněl oznámit vám svůj záměr, pak se vaše lhůta k odstoupení od smlouvy prodlužuje na tři měsíce od účinnosti příslušných změn.

Smlouva uzavřená s podomním obchodníkem

Zákonodárci rozšířili ochranu spotřebitele, který se může stát obětí falešných informací podomních obchodníků. Tyto smlouvy jsou uzavírány mimo prostory obvyklé k podnikání. Do tohoto režimu jsou zahrnuty smlouvy podepsané zbrkle u dveří bytu, nebo na dálku prostřednictvím telefonu či internetu.

V těchto situacích lze odstoupit od smlouvy bezplatně do pěti dnů ještě před první dodávkou elektřiny nebo plynu do vaší domácnosti. Právní výklad je však prozatím nejednotný, neboť podle nového občanského zákoníku lze od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží nebo první dodávky. Nejednotnost spočívá v tom, že není shoda na definici energie, zda je či není klasickou dodávkou zboží.

Příspěvek Nemovitost a vysoké platby za energie: Jak odstoupit od smlouvy s dodavatelem pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!