Nemovitost a dluhy

10. březen 2015

Zadlužené nemovitosti nejsou v v tuzemsku žádnou raritou. Pokud se vám naskytne příležitost koupit velice výhodně nemovitost od zadluženého vlastníka, může to být dobrou volbou, která však má také svá rizika.

Jsou lidé, kteří se své nemovitosti chtějí zbavit, jelikož potřebují rychle peníze například na úhradu svých dluhů. Ať už chcete koupit takovou nemovitost pro své bydlení, nebo jako výhodnou investici, získáte takovou nemovitost za výrazně nižší cenu, než je obvyklé, nebo než byste ji kupovali v dražbě, ovšem nákup má i svá proti.

Dohoda s vlastníkem

Účelem dohody se zadluženým vlastníkem je, že vy jako kupující uhradíte za dlužníka exekuce a pak od něj za předem dohodnutou cenu získáte nemovitost. Pro dlužníka to znamená značnou úsporu peněz, které by vynaložil na exekuční náklady, penále, úroky z prodlení a na dražbu a odměnu dražebníkovi a exekutorovi. Proto je pro majitele mnohem výhodnější prodat nemovitost se slevou, než ji nechat dojít do dražby.

Pro kupujícího je to však rizikový krok. Člověk, který prodává nemovitost jako dlužník, zpravidla dluží na více místech.

Proto je třeba si majitele prověřit na úřadech a všech dostupných registrech:

Dědictví a zadlužená nemovitost

Může se vám stát, že zdědíte nemovitost, na které váznou dluhy způsobené zůstavitelem. Co v takovém případě dělat? Pokud máte pochybnosti o tom, zda je pro vás přijetí takového dědictví vůbec výhodné, nebo již předem víte, že pozůstalost zahrnuje převážně dluhy, můžete dědictví odmítnout. To vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu, a to do 1 měsíce ode dne, kdy vás soud vyrozuměl o vašem právu dědictví odmítnout.

Dluhy po zůstaviteli

Dědic ručí jen do výše svého nabytého podílu. Odpovídá za přiměřené náklady spojené s pohřbem a za zůstavitelovy dluhy, které na něj přešly zůstavitelovou smrtí, avšak jen do výše ceny nabytého dědictví.

Předlužené dědictví je možno po dohodě s věřiteli jim přenechat k úhradě dluhů. Dohodu musí schválit soud, který tak učiní, neodporuje-li dohoda zákonu nebo dobrým mravům.

Příspěvek Nemovitost a dluhy pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!