Na co nesmí exekutor sáhnout?

24. květen 2016

Exekuce je postrachem každého dlužníka. Může se týkat pouze fyzických osob, jelikož na firmy, které se dostanou do platební neschopnosti, může být soudem vyhlášen konkurs. Exekuce dnes postihuje tisíce lidí a její důsledky pociťuje i spousta důchodců.

Podle posledních údajů je 84 tisíc starobních důchodců v exekučním řízení. Mnozí exekucí postižení dlužníci se obávají, že přijdou o veškerý svůj majetek. Tak tomu však není, jelikož zákon vyjmenovává věci, které výkonu, tedy exekuci nepodléhají. Pokud se již dostanete do situace, že nejste schopni splácet své dluhy a soud vydá na návrh vašich věřitelů exekuci na váš majetek, je dobré vědět, které konkrétní věci exekuci nepodléhají.

Obecné pravidlo

Seznam těchto věcí uvádí Občanský soudní řád. Obecně se jedná o věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojení hmotných potřeb svých a své rodiny, nebo k plnění svých pracovních úkolů. Dále se to týká i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

Toto obecné pravidlo pro vynětí určitých věcí z exekuce stanovil zákonodárce proto, aby byla zajištěna sociální únosnost prováděného výkonu rozhodnutí. Pro uplatnění tohoto pravidla je nutné vycházet z individuálních základních potřeb konkrétního dlužníka. Zjednodušeně řečeno to má zabránit tomu, aby se dlužník ocitl absolutně bez prostředků a nemusel žebrat na ulici.

Konkrétní výčet

Zákonodárce konkretizuje výše uvedené obecné pravidlo v občanském soudním řádu a vyjmenovává věci, které jsou z výkonu rozhodnutí zákonem přímo vyloučeny. Zejména se jedná o:

  • běžné oděvní součásti
  • obvyklé vybavení domácnosti
  • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy
  • zdravotnické potřeby, pomůcky a jiné věci, které dlužník potřebuje s ohledem na svou nemoc nebo tělesnou vadu
  • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu
  • zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a která slouží dlužníkovi jako jeho společníci

Exekuce a podnikání

Pro podnikatele platí, že výkon rozhodnutí se nemůže týkat těch věcí ve vlastnictví podnikatele, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. To však neplatí, pokud na těchto věcech vázne zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky věřitele, která je tímto zástavním právem zajištěna.

Příspěvek Na co nesmí exekutor sáhnout? pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!