Na co je potřeba stavební povolení

9. duben 2015

Postavit nemovitost může být komplikovanější, než se zdá, není potřeba jen materiál a šikovní lidé, ale především povolení. Chcete-li stavět, musíte se nejprve informovat o podmínkách stanovených příslušnými právními předpisy. Hlavním předpisem je v tomto ohledu stavební zákon. Ten určuje, které stavby podléhají stavebnímu povolení, co můžete stavět pouze na základě tzv. ohlášení stavby a u jakých staveb nemusíte žádat ani o stavební povolení, ani je ohlašovat.

Stavební povolení

Novelizovaný stavební zákon, který naleznete ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2006, je ke stavebníkům mnohem příznivější, než tomu bylo v předchozí právní úpravě. Především rozšířil okruh stavebních prací a staveb, u kterých se již nebude vyžadovat stavební povolení, a u mnoha dokonce ani ohlášení. Novinkou je i to, že většina staveb se obejde bez kolaudace a postačí pouze oznámení stavebníka příslušnému stavebnímu úřadu, že hodlá stavbu začít užívat.

Povinnosti žádat o stavební povolení podléhají tyto stavby a stavební práce:

  • Každá větší úprava domu či bytu
  • Stavba zastavující větší plochu než 16 m2 (například rodinný dům, chata, garáž)
  • Komunikace, jako jsou silnice a chodníky
  • Přípojky na kanalizaci a rozvodné sítě (vodovod, plynovod, elektřina, rozvody tepla)
  • Podzemní stavby hlubší než 3 metry

Ohlášení

Povinnosti ohlášení podléhají udržovací práce, jako jsou opravy fasád, výměna části oplocení za jiný materiál a drobné práce, které nemění tvar, rozměr a vnější vzhled objektu. Patří sem i kůlny, dřevníky, sauny či zahradní chatky.

Bez stavebního povolení a ohlášení

se obejdete u všech ostatních stavebních prací. Jedná se o běžné udržovací práce a malé úpravy na domě či bytě, jako jsou opravy vnitřních omítek, podlah, oken, instalací uvnitř domu či bytu, výměna van, radiátorů, kuchyňských linek apd.

Žádost o stavební povolení

Žádost se podává písemně u místně příslušného stavebního úřadu. Dnem podání žádosti se zahájí stavební řízení, které musí být ukončeno rozhodnutím do 30 dnů. K žádosti musíte přiložit výpis z katastru nemovitostí, projektovou dokumentaci stavby, doklady o jednání s účastníky stavebního řízení, prohlášení oprávněné osoby, která zajistí odborné vedení stavby či stavební dozor (pokud bude stavba prováděna svépomocí a stavebník není způsobilý dozor provádět). Poplatky se pohybují podle rozsahu stavby od 300 do 3000 Kč.

Pokud se tedy rozhodnete stavět, rozhodně si zajistěte potřebné úkony k tomu, abyste mohli dát cihlu k cihle a nemuseli se obávat žádných postihů.

Příspěvek Na co je potřeba stavební povolení pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!