Kontokorentní úvěr

7. duben 2015

Banky poskytují kontokorentní úvěr, neboli kontokorent jako doplněk k běžným účtům. Pokud si tuto možnost sjednáte, můžete ze svého účtu čerpat peníze i do minusu, a to i opakovaně. Ve smlouvě o kontokorentu si musíte sjednat výši, do které můžete tuto „půjčku“ čerpat a termín, do kdy ji musíte splatit.

Jelikož se v podstatě jedná o krátkodobý úvěr či půjčku, bývá doba splatnosti stanovena obvykle maximálně do jednoho roku. U některých bank musíte dlužnou částku splatit i v kratším termínu, například do šesti měsíců.

Výhody kontokorentu

Tím, že můžete ze svého běžného účtu čerpat peníze i v případě, že máte na kontě nulu, si významně posilujete svou platební schopnost. Nemusíte tak mít obavu, že v případě potřeby nečekaných výdajů, by nemusely být poukázány z vašeho účtu stálé platby, jako je pojistné, SIPO či různá inkasa.
Kontokorentní úvěr můžete čerpat opakovaně. Pokud splatíte částku čerpanou do minusu a k tomu příslušný úrok, můžete opět čerpat peníze ze svého účtu do mínusu. Úroky se aktuálně pohybují v rozmezí 10 až 22 % ročně. Splácení úvěru probíhá příchozími platbami na váš účet, což může být například vaše výplata, důchod nebo jakákoliv jiná platba, kterou na svůj účet poukážete sami nebo někdo jiný.
Kontokorentní úvěr je v podstatě jakousi pohotovostní finanční rezervou na vašem běžném účtu. Máte ji kdykoliv k dispozici, takže její pomocí můžete překonat i krátkodobou svízelnou finanční situaci, bez rizika finančního či jiného postihu. Výhodou je, že kontokorent si můžete v případě sjednání běžného účtu v bance dojednat zcela zdarma. K ničemu vás to nezavazuje, a zda budete či nebudete čerpat do minusu záleží jen na vašem rozhodnutí.

Podoby kontokorentu

Kontokorentní úvěr je poskytován ve dvou podobách:

  • Zajištěný debet, za který se většinou ručí termínovaným vkladem ve stejné nebo vyšší částce, jakým je úvěrový rámec
  • Nezajištěný debet, u kterého se nevyžaduje žádné jištění. Tato podoba se vyskytuje ovšem jen zřídka a některé banky ji neposkytují vůbec.

Příspěvek Kontokorentní úvěr pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!