Kdo má nárok na porodné?

20. Říjen 2015

Porodné se vyplácí za účelem přispět jednorázově nízkopříjmovým rodinám na náklady spojené s narozením prvního nebo druhého dítěte. Jedná se o sociální dávku vyplácenou. Porodné se jako sociální dávka vyplácí na první a na druhé dítě. Oproti minulosti se rozšířil okruh rodin, které mohou porodné obdržet.

Nárok ovšem i nadále mají pouze rodiče s nejnižšími příjmy, konkrétně do 2,7 násobku životního minima rodiny. V přepočtu to znamená, že na porodné dosáhnou rodiče, kteří mají čistý měsíční příjem do částky 20.817 Kč a matka samoživitelka do 13.176 Kč.

Výše porodného

Konkrétní výše porodného v současnosti činí 13 tisíc Kč u prvního dítěte a 10 tisíc Kč u druhého dítěte. Při narození druhého dítěte se do životního minima rodiny počítají už dvě děti. Pokud je! první z těchto dětí mladší než 6 let, vzniká nárok na porodné u druhého narozeného dítěte rodinám s příjmem do 25.515 Kč měsíčně a matkám samoživitelkám do 17.874 Kč.

Výpočet porodného

Pokud si chcete vypočítat svůj nárok na porodné, nejprve si vypočtěte životní minimum své rodiny. Jako nezaopatřené dítě do šesti let věku se počítá i právě narozené miminko. Podle poslední úpravy se samoživitelé počítají již také jako vícečetná rodina.

Vypočtené životní minimum poté vynásobíte číslem 2,7, čímž získáte rozhodující limit pro svou rodinu. Dále si vypočítejte měsíční čistý příjem své rodiny, který se počítá jako průměr z předchozího kalendářního čtvrtletí. Do limitu příjmů se přitom počítají kromě čistých výdělků (po zaplacení daní a pojistného) ze zaměstnání nebo podnikání, také sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti, případně také důchody. Pokud jsou čisté příjmy z předchozího kalendářního čtvrtletí nižší než 2,7 násobek životního minima vaší rodiny, pak vám vzniká nárok na porodné.

Podmínky

Osobou oprávněnou k výplatě porodného je žena, která porodí své první či druhé dítě. Základní podmínkou pro výplatu porodného je trvalý pobyt a bydliště na území České republiky oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných. Pokud žena porodí živé dítě a při porodu zemře, má nárok na tuto dávku otec dítěte. Nárok na porodné může oprávněná osoba uplatnit až jeden rok zpětně od narození dítěte.

Příspěvek Kdo má nárok na porodné? pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!