Jak zdanit nájem a příjem z prodeje nemovitosti

22. březen 2016

Vlastnit nemovitost znamená nejen příjemný pocit, ale také starosti. Jedna věc je mít příjem z nájmu nebo výtěžek z prodeje a druhá věc je zdanění nájmu a příjmu z prodeje nemovitosti. Obě tyto povinnosti jsou v některých případech od daně osvobozeny.

Pronájem nemovitostí

Příjem z pronájmu nemovitostí je v zákoně o daních z příjmů uveden jako samostatný paragraf. Je nutné jej uvést v daňovém přiznání. Příjmy z nájmu je možné před zdaněním snížit o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Může jít například o náklady na správu nemovitosti, opravy, inzerci a další náklady. Je to podobné jako u jiného podnikání a rovněž zde je možnost uplatnění jakýchsi paušálních výdajů ve výši 30%, maximálně však 600 tisíc Kč ročně.

Pokud pronajímáte nemovitost, musíte vést stejně jako podnikající fyzická osoba jakési jednoduché účetnictví. Dílčím základem daně je příjme z nájmu snížený o prokazatelné výdaje nebo paušální výdaje. Pronajímáte-li více nemovitostí, pak pro všechny musíte použít stejný režim. Buď uplatníte u všech skutečné výdaje, nebo u všech paušál. Kombinace možná není. Do daňového přiznání pak uvádíte součet příjmů a výdajů za všechny nemovitosti. Je možné uplatnit ztrátu z pronájmu jedné nemovitosti proti výnosu z pronájmu jiné nemovitosti.

Příjem z prodeje nemovitosti

Proti příjmu je možné uplatnit jako výdaje pořizovací cenu nemovitosti a náklady spojené s prodejem nemovitosti. Například provize realitní kanceláře, ale také daň z nabytí nemovitých věcí (daň z převodu), pokud ji platil prodávající (od 1.4.2016 by ji měl vždy platit kupující).

Příjem z prodeje nemovitosti je osvobozen od daně z příjmů, pokud vlastníte nemovitost déle než pět let. U nemovitosti sloužící k vlastnímu bydlení je to pouze dva roky. Dále je příjem z prodeje nemovitosti osvobozen v případě, že peníze z prodeje nemovitosti použijete do jednoho roku od prodeje k uspokojení svých vlastních bytových potřeb.

Pokud nemovitost zdědíte a následně prodáte, není třeba splňovat podmínku časového testu. Postačí, když podmínku splňoval zůstavitel. To však neplatí v případě darování nemovitosti. Tehdy musíte nemovitost standardně vlastnit dalších pět let, aby příjem z prodeje nemovitosti byl osvobozen od daně z příjmu, nebo dva roky, když v nemovitosti bydlíte.

Příspěvek Jak zdanit nájem a příjem z prodeje nemovitosti pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!