Jak na změny v katastru nemovitostí

26. leden 2016

Každý vlastník nemovitosti by měl myslet na to, že je vhodné neustále sledovat změny v katastru nemovitostí, díky tomu se lze vyhnout mnoha nedorozuměním. Pro běžné uživatele a vlastníky nemovitostí je v souvislosti se změnami, kterými v posledním období prošel katastr nemovitostí, důležitá zejména volně přístupná aplikace „Nahlížení do katastru nemovitostí“.

Umožňuje to každému uživateli internetu získat bezplatně vybrané údaje o pozemcích, budovách, bytech a nebytových prostorách, evidovaných v katastru nemovitostí. Rovněž lze zjistit polohopisné situace na katastrální mapě. Tato služba umožňuje především vlastníkům nemovitostí získat snadno a rychle údaje o evidovaných nemovitostech z kteréhokoliv katastrálního pracoviště v ČR. Zároveň se mohou přesvědčit o průběhu řízení ve věcech návrhů na vklad, nebo zda nejsou „přeskakováni“ někým jiným.

Omezení veřejnosti katastru

Katastr nemovitostí je i nadále veřejný a právo do něj nahlížet má každý, zrovna tak si pořizovat opisy, výpisy nebo náčrty. Zásadní změnou je pouze omezení dosavadního anonymního poskytování údajů z území ČR a ze sbírky listin. Není-li přehled vlastnictví z území ČR poskytnut dálkovým přístupem, lze jej poskytnout pouze osobě, která prokáže svou totožnost a uvede účel, pro který údaje požaduje. Totéž platí pro poskytování údajů ze sbírky listin. V tomto případě se poskytnou prosté kopie listin nebo ověřené listiny na základě písemné žádosti, která obsahuje kromě náležitostí daných správním řádem také:

  • údaje o žadateli, a to u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a adresa, u právnické osoby název, sídlo a IČ
  • uvedení účelu, pro který jsou údaje požadovány a jejich označení

Za prostou kopii listiny ze sbírky listin KN se platí 20 Kč, za ověřenou kopii 50 Kč, a to vždy za každou stránku A4.

Některé další důležité změny:

  • údaje vedené v elektronické podobě se předávají v rozsahu a struktuře, které informační systém katastru umožňuje. V jiném rozsahu lze údaje poskytnout pouze osobě, které se dané údaje týkají
  • bylo zpřesněno geometrické a polohové určení pozemku
  • byly upřesněny technické podrobnosti pro správu KN, např. úprava druhu pozemků
  • byla zařazena nová upozornění na související list vlastnictví a na spornou hranici mezi pozemky
  • věcné břemeno se zapisuje i na list vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory

Došlo k řadě dalších změn, které pokud někdo využívá údajů z katastru nemovitostí často, stojí zato prostudovat v katastrálním zákonu a katastrální vyhlášce.

Příspěvek Jak na změny v katastru nemovitostí pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!