Jak je to s podílem spoluvlastníků na opravách domu?

22. prosinec 2015

Opravy domů jsou záležitostí, která často končí i spory. O hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou počítanou podle velikosti spoluvlastnických podílů. Pod pojem hospodaření lze zahrnout i investice do oprav a údržby domu.

Rozhoduje většinový podíl a pokud některý ze spoluvlastníků s rozhodnutím nesouhlasí, může většinový spoluvlastník přesto provést například opravu domu, výměnu oken nebo jiný zákrok.

Výjimka

Spoluvlastníci, kteří jsou v menšině a byli přehlasováni, se musí podrobit rozhodnutí většiny. Pouze v případě rozhodnutí o zásadní změně nebo přestavbě domu, se mohou přehlasovaní vlastníci domáhat u soudu, aby v zájmu jejich ochrany rozhodl o zamýšlené změně soud sám.

Ve vztahu k nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví tedy došlo k důležité změně. Pokud se hlasuje o podstatné přestavbě domu, pak musí souhlasit všichni spoluvlastníci.

Například výměna oken či jiný „nepodstatný“ zákrok nelze považovat za důležitou změnu a proto ji lze provést, pokud rozhodne většina.

Na doplnění lze uvést, že soud rozhoduje o hospodaření se společnou věci na návrh kteréhokoliv ze spoluvlastníků nejen když jde o její důležitou změnu, ale i v případě, pokud nastane při hlasování rovnost hlasů, nebo když se nedosáhne většiny, případně dohody.

Jak je to s podílem na nákladech

Pokud by některý ze spoluvlastníků nesouhlasil z nejrůznějších důvodů s provedením opravy domu a byl přehlasován, nezbavuje jej to povinnosti podílet se na nákladech vynaložených v souvislosti s danou investicí.

Výše podílu se určí v souladu s výší spoluvlastnického podílu, který zároveň vyjadřuje i míru, jakou se jednotliví spoluvlastníci podílejí na povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci.

Konkrétně u domu to tedy znamená, že každý spoluvlastník se podílí na nákladech spjatých s investicí v poměru, který odpovídá velikosti jeho spoluvlastnického podílu.

Pokud by například dům vlastnili tři vlastníci a jeden nesouhlasil, pak je povinen hradit jednu třetinu celkových nákladů na konkrétní investici.

Může však nastat situace, že většina rozhodne v rozporu s dobrými mravy nebo nedodrží stavební předpisy apd. V takovém případě se přehlasovaný spoluvlastník může obrátit na soud.

Příspěvek Jak je to s podílem spoluvlastníků na opravách domu? pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!