Jak darovat nemovitost

14. Červenec 2015

Převod nemovitosti lze uskutečnit prodejem, darováním nebo děděním. Principem darování je bezplatný převod vlastnictví k nemovitosti, to znamená, že dárce věnuje jiné osobě nemovitost, kterou vlastní a nechce za to žádnou protihodnotu.

Darování nemovitosti zejména mezi příbuznými osobami je nejjednodušší způsob převodu nemovitosti a také nejlevnější. Odpadla darovací daň a poplatky jsou v tomto případě zanedbatelné v porovnání s prodejem nemovitosti. V podstatě zaplatíte advokátovi za vypracování darovací smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a poplatek za vklad do KN.

Využít služby právníka se vyplatí, neboť se vyhnete riziku, že vám katastr smlouvu vrátí pro formální vady a celý proces převodu nemovitosti se tak značně prodlouží, nehledě na to, že musíte platit poplatek za vklad znovu.

Pro informaci lze uvést podstatné náležitosti, které by darovací smlouva měla obsahovat. Především musí být darovací smlouva v písemné podobě.

Každá darovací smlouva na převod nemovitosti podléhá schválení místně příslušným katastrálním úřadem.

Podle nového občanského zákoníku nesmí ve smlouvě chybět tyto náležitosti:

  • jména, rodná čísla, adresy trvalého bydliště případně číslo občanského průkazu jak dárce, tak obdarovaného
  • smlouva musí být označena jako „darovací smlouva“, aby nebylo žádných pochyb, že se jedná o darování a nikoliv prodej
  • vlastnoruční podpisy dárce a obdarovaného musí být úředně ověřeny
  • nesmí se uvádět žádné protiplnění, jako například u kupní smlouvy kupní cena
  • darovaná nemovitost musí být přesně definována včetně čísla popisného, obce, ulice případně polohy umístění nemovitosti
  • podle nového občanského zákoníku je budova a pozemek jeden celek, takže pozemek i budova má jednoho vlastníka a na obdarovaného se tak převádí i pozemek, na kterém budova stojí
  • do smlouvy lze zanést tzv. výměnek, což bylo dříve věcné břemeno doživotního užívání například rodiči, prarodiči nebo jinými osobami

Příspěvek Jak darovat nemovitost pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!