Exekuce se nevyhýbají ani důchodcům

3. květen 2016

Nejenže se jim nevyhýbají, ale podle statistik ČSSZ dokonce počet seniorů, kteří jsou v exekučním řízení roste. V současnosti jich je v ČR již více než 84 tisíc, což je o více než 100% více, než ještě před deseti lety.

Kde hledat příčiny enormního nárůstu?

Za rostoucí zadlužeností důchodců a neschopností splácet své závazky zejména z půjček se skrývá jednak snaha pomáhat dětem a nejbližším příbuzným, a jednak také poměrně nízká finanční gramotnost českých seniorů, kteří nezachytili vlnu moderních telekomunikačních systémů, nebo se nechávají snadno ovlivnit tlakem reklam. Na vině je také osamělost a podléhání pořadatelům předváděcích akcí. Dluhy pak narůstají a jejich splácení přeroste důchodcům přes hlavu. Důvodů vzniku dluhů a následných exekučních srážek je několik. Mohou to být prodejní zájezdy, nákupy „levných“ dovolených, neplacené výživné, nesplácení půjček nebo ručení za ně.

Často bývají příčinou i drobné dluhy z nezaplacené pokuty ze černou jízdu, špatné parkování, nezaplacení obecních poplatků za svoz odpadků, penále zdravotním pojišťovnám apd. Zpočátku banální částka pak nezaplacením naroste díky úrokům z prodlení a exekučním nákladům na velký dluh.

Osamělost

Do svízelné finanční situace se mnozí senioři dostávají po smrti partnera, neboť to, co dříve zvládali ze dvou důchodů, musí nyní pokrýt pouze ze svého. Exekuci starobního důchodu čelí více žen než mužů. Průměrný starobní důchod v ČR jen o málo překračuje 11 tisíc korun. Pokud samotný důchodce zaplatí složenky, případně nájem, léky a další nezbytnosti, tak mu žádné volné peníze obvykle již nezbývají.

Z jakých důchodů se srážky provádějí

ČSSZ provádí exekuční srážky ze všech druhů důchodů, tedy ze starobních, invalidních i pozůstalostních. Ze statistik ČSSZ lze vyčíst mnohé údaje, takže je známo, že většinou jde o důchodce starobní, nejčastěji ženy a průměrný věk je 67 let u mužů a 66 let u žen.

Lidé odcházejí do důchodu s exekucí

Roste také počet lidí, kteří do důchodu vstupují již s probíhající exekucí, nebo dokonce s několika exekucemi. Tito lidé nespadnou do naprosté chudoby jen díky tomu, že kvůli exekuci nemohou přijít o celou výplatu důchodu. Musí jim totiž zůstat tzv. nezabavitelná částka. Od ledna r. 2016 činí tato částka určená k uspokojování životních potřeb 6.178 Kč.

Příspěvek Exekuce se nevyhýbají ani důchodcům pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!