Dědictví nemovitosti

23. březen 2015

Dědictví nemovitosti se pro většinu lidí stane nečekanou událostí v životě, na kterou nejsou připravení. Je tedy dobré znát základní problematiku a povinnosti, jaké se na dotyčného vztahují. Na dědictví nemovitosti lze nahlížet ze dvou stran. Jednak z hlediska vlastníka, který se rozhodne nemovitost odkázat, a jednak z pohledu dědice.

Jak postupovat

V případě rodičů, prarodičů či jiných příbuzných, kteří se rozhodnou přenechat svůj dům, nebo chalupu, dětem nebo vnoučatům jsou dvě možnosti. Buď jim mohou svůj majetek odkázat nebo darovat.
V obou případech se ještě donedávna platila dědická, resp. darovací daň. Tato povinnost odpadla s účinností nového občanského zákoníku. Dědici si tudíž nemusí dělat starosti s dědickou daní, ovšem i tak zaplatí nemalé peníze. Především se jedná o notářský poplatek, který se stanovuje podle hodnoty nemovitosti. U domu v hodnotě 1,5 miliónu Kč je to přes 10 tisíc Kč. Dalších pár tisícovek stojí odhad nemovitosti. Proto je výhodnější z pohledu nabyvatelů, aby jim jejich předci nemovitost darovali ještě za svého života. Nezaplatí žádnou daň, pouze tisíc korun za přepis v katastru nemovitostí a 30 Kč za ověření podpisu.

 

Nemovitost s dluhy

V případě, že zdědíte nemovitost, může vaši radost z nabytého majetku zkalit zjištění, že na nemovitosti váznou dluhy. Proto je dobré, když o možnosti dědění nemovitosti víte předem. Pak se můžete rozhodnout, zda by to pro vás bylo vůbec výhodné a v případě pochybností můžete takové dědictví odmítnout. Odmítnutí musíte provést ústně u notáře, nebo písemným prohlášením, které notáři zašlete. Musíte tak ovšem učinit do 1 měsíce ode dne, kdy jste se od notáře dozvěděli o dědictví a o možnosti jeho odmítnutí.
Další informací je, že za zůstavitelovy dluhy ručí dědic pouze do výše ceny nabytého dědictví, eventuálně podílu. Nebezpečí je ovšem v tom, že v případě podílu dědic neručí pouze majetkem získaným dědictvím, ale celým svým majetkem. Problémem to může být především v situaci, kdy je nemovitost ve špatném stavu a nikdo nejeví zájem o její zakoupení.
Pokud je dědictví předlužené, můžete se jako dědic dohodnout s věřiteli, že jim nemovitost přenecháte k úhradě dluhů, pokud ovšem dohodu schválí příslušný soud.

Příspěvek Dědictví nemovitosti pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!