Darovat nebo dědit?

23. Červen 2015

Při úvaze o převodu majetku, především nemovitosti, se naskýtá možnost prodeje, darování nebo dědění. Pokud se budete řídit pouze finančním hlediskem, pak se zpravidla vyplácí darovat příbuzným ještě za života a ostatním odkázat majetek v dědictví. Existují ovšem i další důvody, pro které je darování výhodnější.

Darování

Jeho principem je bezplatný převod vlastnictví k nemovitosti bez protihodnoty. Mezi příbuznými je to nejjednodušší a nejlevnější způsob převodu majetku.

Jelikož odpadla darovací daň a poplatky jsou při darování zanedbatelné, je v porovnání s prodejem nemovitosti darování výhodnější.

Jediné větší výdaje jsou za advokáta, který vypracuje darovací smlouvu včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a poplatek za vklad do KN. Využitím právní služby se vyhnete riziku, že vám katastr smlouvu vrátí pro formální vady a celý proces převodu nemovitosti se tak značně prodlouží, nehledě na to, že musíte platit poplatek za vklad znovu.

Darovací smlouva musí podle zákona být v písemné podobě a podléhá schválení místně příslušným katastrálním úřadem a nesmí chybět náležitosti, které stanoví nový občanský zákoník.

Dědictví

Ještě do nedávna se rovněž jako u darování platila dědická daň, což byla povinnost dědiců. Ovšem i po odpadnutí této povinnosti musí dědic zaplatit nemalé peníze. Zejména je to notářský poplatek, který se stanovuje podle hodnoty nemovitosti.

Například u domu v hodnotě 1,5 miliónu Kč je to přes 10 tisíc Kč a pár tisícovek stojí odhad nemovitosti.

Dalším rizikem při zdědění nemovitosti je zjištění dědice, že na nemovitosti váznou dluhy. Proto je dobré vědět o možnosti dědění nemovitosti předem. Dědic se tak může rozhodnout, zda by pro něj bylo dědění výhodné a v případě pochybností může takové dědictví odmítnout.

Odmítnutí se musí provést ústně u notáře, nebo písemným prohlášením, které se notáři zašle.

Další informací je, že za zůstavitelovy dluhy na nemovitosti ručí dědic pouze do výše ceny nabytého dědictví, eventuálně podílu. Nebezpečí je ovšem v tom, že v případě podílu dědic neručí pouze majetkem získaným dědictvím, ale celým svým majetkem.

Problémem to může být především v situaci, kdy je nemovitost ve špatném stavu a je neprodejná. Pokud je dědictví předlužené, může se dědic dohodnout s věřiteli, že jim nemovitost přenechá k úhradě dluhů, pokud ovšem dohodu schválí příslušný soud.

Příspěvek Darovat nebo dědit? pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!