Bydlení a exekuce

12. březen 2015

Říká se, že kdo nic nemá, nemůže ani o nic přijít. Něco na tom je a platí to i pro bydlení. Pokud se dostanete do dluhů a své závazky nebude schopni splácet, může na vás věřitel podat žalobu. Když ani poté nezaplatíte alespoň část dluhu, následuje obvykle exekuce.

Předmětem exekučního řízení se stávají věci movité i nemovité, o čemž rozhoduje exekutor. Určitou výhodu budete mít, když bydlíte v podnájmu. Pak vám exekutor zabaví pouze věci, které skutečně vlastníte. Horší je to v případě, že máte byt v osobním vlastnictví nebo vlastníte dům či rekreační chalupu. Pokud dosáhne váš dluh vyšší částky, můžete přijít snadno i o střechu nad hlavou, neboť exekutor se bude snažit zpeněžit vaši nemovitost. Z výnosu musí jednak uspokojit nároky vašich věřitelů, a jednak pokrýt veškeré náklady na exekuční řízení. Nemovitosi se obvykle prodávají v soudních dražbách. Ovšem dokud není vaše nemovitost prodána, stále máte možnost dělat něco pro její záchranu.

Odklad exekuce

Odklad slouží k získání času pro ujasnění a případné zkonsolidování vaší finanční situace. Musíte však podat návrh na odklad, který se adresuje k rukám exekutora. V návrhu na odklad musíte prokázat, že jste se „bez svého zavinění ocitl přechodně v takovém postavení, že by exekuce mohla mít pro vás nebo pro vaši rodinu zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen“. Exutor vaše důvody doležené patřičnými důkazy posoudí, a pokud sám nerozhodne, postoupí návrh soudu. Do konečného rozhodnutí nesmí činit žádné úkony směřující k provedení exekuce.

Částečné zastavení exekuce

Pokud byste měli zato, že exekutor zvolil nevhodný způsob exekuce, můžete podat návrh na částečné zastavení exekuce a navrhnout jinou formu, jako například postižení jiného majetku či srážky ze mzdy. Zároveň můžete navrhnout odklad exekuce do doby rozhodnutí o částečném zastavení.

Příspěvek Bydlení a exekuce pochází z Výkupy nemovitostí

Napište nám
+420 720 620 320
Zadejte telefonní číslo a my vám zavoláme!